Ылай-Талаа микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу
Ылай-Талаа микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу