Кара-Койун
Кара-Койун

Информационный стенд микрозаповедника Кара-Койун

Информационный стенд микрозаповедника Кара-Койун Цель: Сохранение и восстановление мест обитания летучих мышей, индийского дикобраза (Hystrix indica) и суккулентов, произрастающих на каменистых склонах. Дополнительная цель: развитие …

Акназаров айыл аймагында микрокорук экспедициясы боюнча кезектеги жыйын болуп өттү

Талас областынын Бакай-Ата районуна караштуу Акназаров айыл аймагында микрокорук экспедициясы боюнча кезектеги жыйын болуп өттү. Жыйынга Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, Айылдык кенештин депутаттары, билим берүү мекемелеринен, …