Документы проекта
Документы проекта

Долбоорунун алкагында даттанууларды жана кайрылууларды кароо механизми

«Лидер» Жарандык демилгелер борбору Коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып жаткан “Кыргызстанда жана региондордо микрокорук концепциясын кеңейтүү” (CEPF 114103) долбоорунун алкагында даттанууларды жана кайрылууларды кароо механизми …

Механизм работы с жалобами и обращениями по проекту  «Расширение концепции микрозаповедников в Кыргызстане и в регионе»

Механизм работы с жалобами и обращениями по проекту  «Расширение концепции микрозаповедников в Кыргызстане и в регионе» (CEPF 114103), который выполняет Общественное Объединение Центр гражданских инициатив …