Сельский сход в селе Кызыл-Суу по созданию микрозаповедника
Сельский сход в селе Кызыл-Суу по созданию микрозаповедника

Сельский сход в селе Кызыл-Суу по созданию микрозаповедника

сельский сход в селе Кызыл-Суу по созданию микрозаповедника

В рамках исполнения постановления кабинета министров от 07.10.22 г N-554в Кызыл-Суу прошел сельский сход по созданию микрозаповедника, жители села очень хорошо поддержали инициативу проекта чему мы были очень рады, готовы быть пилотом во всей Центральной Азии 🌲

Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 07 октябрындагы N554 токтомун ишке ашыруунун алкагында Кызыл-Суу айылындагы участкасында микрокорук түзүү боюнча айылдык жыйын болуп өттү, айыл тургундары бул долбоорду жылуу кабыл алышты, биз бул чечимге абдан кубанычтабыз, Борбордук Азияда пилот болууга даярбыз ⭐