Кызыл-Суу микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу
Кызыл-Суу микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу