Катраң микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу
Катраң микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу