Акназаров микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу
Акназаров микрокорук түзүү боюнча жергиликтүү тургундардын чогулушунун протоколу